Behöver du stöd?

Är du eller någon anhörig i behov av stöd kopplat till psykisk hälsa? Mindshift Kalmar kan inte erbjuda hjälp till enskilda individer men det finns ett flertal möjligheter genom andra organisationer.

Mind – Förebygger psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. www.mind.se

Svenska kyrkan – Erbjuder olika typer av stöd, bland annat genom Jourhavande Präst. www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Vårdguiden – en tjänst från Sveriges regioner, där du kan läsa om hälsa och sjukdomar samt om hur du kan hitta vård. www.1177.se

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) –  vänder sig till barn och ungdomar, 0 till och med 17 år, med psykisk ohälsa.
https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Barn-och-ungdomspsykiatrisk-mottagning-Kalmar/

Riksförbundet Balans – Intresseorganisation som jobbar med information och stöd inom psykisk hälsa. www.balansriks.se

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa – Intresseorganisation vars mål är att förbättravardagen för människor med psykisk ohälsa. www.rsmh.se

Svenska OCD-förbundet – Rikstäckande organisation som arbetar för att stödja människor med OCD (tvångssyndrom) och närliggande diagnoser. www.ocdforbundet.se

Ångestförbundet ÅSS – En stödförening för personer med ångestsjukdomar och för deras närstående. www.angest.se

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.