Om MindShift Kalmar

MindShift Kalmar har som syfte att vara en plattform och ett nav för att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen, och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill arbeta för att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan. I slutändan är människans hälsa allas ansvar och rörelsen vill mobilisera ett samhälle, tillsammans, där det är värdigt att leva. Detta sker genom att bl.a. utgöra en plattform för kunskap och innovation inom området.

Föreningens verksamhet utgörs av att driva samt stödja projekt som syftar till ökad psykisk hälsa. För tillfället samordnas arbetet av en interimsstyrelse, bestående av Glenn Westerlund/Grundare och Ordförande, Jessica Bergsjö/Firman AB, Maria Lindqvist/Region Kalmar, Linda Leonhardt/Linnéuniversitetet och Malin Hörberg/HerHouse.
I samband med första föreningsstämman kommer en ordinarie styrelse att väljas.

Du kan bidra

Föreningar, företag och organisationer kan söka medlemskap i föreningen och delta aktivt i arbetet. Det går också att stötta projekten ekonomiskt.

Du som inte har andra möjligheter kan ändå bidra och sprida information om oss genom att gilla vår fb-sida och dela våra uppdateringar samt informera vänner, kollegor och arbetsplats om oss. Det är ett bidrag gott som något annat.

Medlem

Som medlem arbetar man aktivt för att stödja arbetet i föreningen. Medlemskapet är förknippat med ansvar,  åtagande och att aktivt lägga ned tid och resurser i föreningens arbete. Du eller organisationen kan ansöka om medlemskap och beskriver då hur du vill vara med och bidra med tid och resurser till gagn för föreningens målsättningar. Styrelsen anslår även i vilken omfattning man behöver stöd från tid till annan för att bättre matcha insats och behov.

Shifter/Ambassadör

Shifter är ett enkelt och tydligt sätt att kunna bidra rent allmänt till föreningen, eller mer specifikt till ett visst projekt.

Är du intresserad av att bidra, bli medlem, shifter, så är du välkommen med din intresseanmälan via mail här. 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon inom MindShift Kalmar angående medlemskap eller olika möjligheter att bidra?

Du når oss via e-mail här

Är du i behov av stöd?

Mindshift Kalmar kan inte erbjuda hjälp till enskilda individer men det finns ett flertal möjligheter genom andra organisationer.

Organisationer som kan ge stöd inom psykisk hälsa

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.