Om MindShift Kalmar

MindShift Kalmar har som syfte att vara en plattform och ett nav för att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen, och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill arbeta för att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan. I slutändan är människans hälsa allas ansvar och rörelsen vill mobilisera ett samhälle, tillsammans, där det är värdigt att leva. Detta sker genom att bl.a. utgöra en plattform för kunskap och innovation inom området.

Föreningens verksamhet utgörs av att driva samt stödja projekt som syftar till ökad psykisk hälsa. För tillfället samordnas arbetet av en interimsstyrelse, bestående av Glenn Westerlund/Grundare och Ordförande, Jessica Bergsjö/Firman AB, Maria Lindqvist/Region Kalmar, Linda Leonhardt/Linnéuniversitetet och Malin Hörberg/HerHouse.
I samband med första föreningsstämman kommer en ordinarie styrelse att väljas.

Stadgar

Du kan bidra

Föreningar, företag och organisationer kan söka medlemskap i föreningen och delta aktivt i arbetet. Det går också att stötta projekten ekonomiskt.

Du som inte har andra möjligheter kan ändå bidra och sprida information om oss genom att gilla vår fb-sida och dela våra uppdateringar samt informera vänner, kollegor och arbetsplats om oss. Det är ett bidrag gott som något annat.

Medlem

Som medlem arbetar man aktivt för att stödja arbetet i föreningen. Medlemskapet är förknippat med ansvar,  åtagande och att aktivt lägga ned tid och resurser i föreningens arbete. Du eller organisationen kan ansöka om medlemskap och beskriver då hur du vill vara med och bidra med tid och resurser till gagn för föreningens målsättningar. Styrelsen anslår även i vilken omfattning man behöver stöd från tid till annan för att bättre matcha insats och behov.

Stödmedlem/Ambassadör

Den som vill stödja föreningens verksamhet ekonomiskt eller på annat sätt kan bli stödmedlem. En stödmedlem kan vara en enskild person, en organisation eller ett företag som ställer sig bakom föreningens verksamhet samt sympatiserar med verksamhetens ändamål. En stödmedlem är den som endast betalar årsavgift eller annan donation. Lägsta avgift för att vara stödmedlem ett år bestäms på föreningens årsmöte. En stödmedlem har inte rösträtt på årsmötet. Strukturen för stödmedlem fastställs årligen av styrelsen.

Som Stödmedlem/Ambassadör erbjuder vi; 

Möjlighet att på olika sätt delta i MindShifts arbete lokalt/regionalt.
Utifrån din organisations förutsättningar väljer ni själv om och hur ni vill bidra till vårt arbete. Ni får t.ex ; 
Inbjudan till MindShift LAB™ – en lokal/regional innovationsverkstad för välbefinnande och till olika projekt, piloter, experiment, event, föreläsningar, utbildningar m.m.
Ni väljer själva, från tid till annan, nivån på ert engagemang.

Medlemsavgift Stödmedlem 2021 är 5.000:-

Ert medlemsskap kommer att visualiseras med organisationens logo på vår webbplats, ni får ett medlem/ambassadörsbevis och ert engagemang sprids via våra aktiviteter lokalt, regionalt och nationellt.

Är du intresserad av att bidra och bli medlem så är du välkommen med din intresseanmälan via mail här. 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon inom MindShift Kalmar angående medlemskap eller olika möjligheter att bidra?

Du når oss via e-mail här

Är du i behov av stöd?

Mindshift Kalmar kan inte erbjuda hjälp till enskilda individer men det finns ett flertal möjligheter genom andra organisationer.

Organisationer som kan ge stöd inom psykisk hälsa

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.