MindShift LAB™ 2/12 2021

MindShift LAB™
– en hybrid av hållbart välbefinnande och innovation

MindShift Kalmar bjuder på ett fullmatat hybridevent med fokus på hållbart välbefinnande och innovation.

Frukostmingel – DesignThinking – Föreläsare – Experiment – Kunskapsblock – Fokusgrupper – Workshops – Innovation – AW

Våra fokusområden; SKOLA – ARBETSPLATS – GODHÄLSA – SAMHÄLLSBYGGANDE
samverkar, experimenterar och lär, lokalt, regionalt och nationellt.

Du och din organisation är välkommen till en kreativ miljö i c/o Market på Varvsholmen i Kalmar eller vara med oss digitalt.
MindShift välkomnar alla aktörer från alla områden (näringsliv/kommun/region/skola/hälsa) att utbyta erfarenheter, testa och lära tillsammans.

Vill du bidra som partner och sponsor och visualisera ditt företag under eventet och digitalt är du välkommen att kontakta oss.

Ta plats och boka in 2 december – hållbart välbefinnande är värt det !

Anmälan – Nyhetsbrev här
Här kan du göra anmälan till eventet och få löpande information.

PROGRAM MINDSHIFT LAB 2 DECEMBER

PROGRAM – MindShift LAB 2 december 2021
– en hybrid av hållbart välbefinnande och innovation

Kort sammanfattning av programmet;

BLOCK 08.30 – 09.45 FRUKOSTMINGEL- Fysiskt på plats
BLOCK 10.00-12.00 WORKSHOP/DESIGNTHINKING – Fysiskt på plats
BLOCK 13.00-14.00 INTRO-PRESENTATION – Fysiskt eller digitalt
BLOCK 14.20-14.50 KUNSKAPSBLOCK – Fysiskt eller digitalt
BLOCK 14.55-16.15 ARBETE I FOKUSGRUPPER – Fysiskt eller digitalt
BLOCK 16.15-17.00 SUMMERING AV DAGEN – Fysiskt eller digitalt
BLOCK 17.00-19.00 AFTERWORK – Fysiskt

Detaljerat program;

BLOCK 08.30 – 09.45 Frukostmingel
Fysisk – Öppet hus c/o Market – Varvsholmen – Kalmar
Begränsat med platser – Bokning ger förtur – Anmäl här

Ta med din och organisationens utmaningar för att skapa hållbart välbefinnande och innovation. Bolla dina funderingar med oss eller bara kom och häng runt frukostbordet.

BLOCK 10.00 – 12.00 Workshop/DesignThinking
Fysisk – Bokning krävs – c/o Market – Varvsholmen – Kalmar
Begränsade platser – Bokning ger förtur – Anmäl här

Hur kan vi utveckla rätt arbetssätt så att vi gör det möjligt att lyckas i radikal förändring och innovation ?
En processledd workshop om hur vi kan utveckla hållbart välbefinnande i din organisation. 
Vill ni komma igång, har ni fastnat eller har ni redan ett initiativ/projekt där ni behöver stöd?
Tillsammans med våra experter inom innovation, entreprenörskap och mental hälsa reflekterar vi kring olika frågeställningar.

BLOCK 13.00 – 14.00 INTRO-PRESENTATION
Fysisk – Utblicken, c/o Market, Varvsholmen, Kalmar
Begränsade platser – Bokning ger förtur – Anmäl här
Digitalt – länk skickas till dig efter anmälan och före eventet
 – Anmäl här

Presentation av MindShift Kalmar & Sverige från scenen i c/o Markets glasveranda Utblicken

14.00-14.15 Paus/Mingel

BLOCK 14.20-14.50 Kunskapsblock
Fysisk – c/o Market, Varvsholmen, Kalmar
Begränsade platser fysiskt – Bokning ger förtur – Anmäl här
Digitalt – länk skickas till dig efter anmälan och före eventet
 – Anmälan här

Projektstruktur och investeringar för sociala värden och Q & A/diskussion

14.50-14.55 Paus

Block 14.55-17.00 Arbete i fokusgrupper
Fysisk – c/o Market, Varvsholmen, Kalmar
Begränsade platser fysiskt- Bokning ger förtur – Anmäl här
Digitalt – länk skickas till dig efter anmälan och före eventet
 – Anmäl här


SKOLA-ARBETSPLATS-GODHÄLSA-LIVSMILJÖ/STADSPLANERING
Intro – Workshop – Experiment – Kunskapsutbyte – Inspiration – Reflektioner Avrundning

Lokala/regionala resurser i Kalmar Län – Har du ett engagemang för frågan ?
Du är välkommen att delta i den grupp som täcker det område du vill ta del av.
Anmäl dig här
vill du veta mer kontakta MindShift Kalmar

BLOCK 17.00 – 19.00 AfterWork
Fysisk – Öppet hus – c/o Market – Varvsholmen – Kalmar
Begränsat med platser – Bokning ger förtur – Anmäl här

Avsluta dagen med en skön AW tillsammans med oss !

 

Info om eventet

MindShift LAB är ett hybridevent vilket innebär att du kan delta fysiskt och/eller digitalt.

Anmälan – Nyhetsbrev här
Här kan du göra anmälan till eventet och få löpande information.

Hela dagen är uppdelad i olika block och du väljer vilka block du tycker är intressanta och vill medverka i – fysiskt på plats eller digitalt.
Kan du inte medverka under hela labbet så studera programmet här till vänster för de olika blockens tider. Välj de block du vill medverka i och anmäl dig här.

Notera också att aktiviterna på förmiddagen endast är fysiska och alla aktiviteter på em är både fysiska och digitala (förutom aw).
Du kan naturligtvis hoppa in och ut under dagen utifrån din tid och hur du vill vara med. Du är viktig för oss och vi vill göra det enkelt att delta.
Det är bara tillsammans som vi kan göra skillnad.

MindShift LAB är återkommande nationella och/eller lokala/regionala event där vi tillsammans experimenterar, testar och lär om hur vi kan främja psykisk hälsa och hållbart välbefinnande.
Är dagens utbildning och skola designad för livskraft?
Hur skapar vi hållbara människor på våra arbetsplatser?
Hur skapar vi plats för psykisk hälsa och hållbart välbefinnande i hälsoområdet?
Platser utan fokus på hållbart välbefinnande kommer aldrig att blomstra

Boka in den 2 december – hållbart välbefinnande är värt den tiden.

Moderatorer-Talare-Fokusgrupper

Möt oss under MindShift LAB 2/12

Nya deltagare uppdateras löpande

Sofia Allberg
Nicholas Murigu
Malin Hörberg
Daniel Brandt
Glenn Westerlund
Niklas Huss
Fredrik Lindencrona
Fokusgrupp Skola
Fokusgrupp Arbetsplats
Fokusgrupp GodHälsa
Fokusgrupp Livsmiljöer
I fokusgrupperna finns engagerade personer, inom alla områden och perspektiv, från näringsliv, offentlig sektor, akademin och hälsoområdet.

Vill du bidra som sponsor/partner och visa upp ditt företag visuellt före, under och efter eventet.

MindShift Kalmar är en ideell förening utan vinstintresse och finansierar hela vår verksamhet med ideellt arbete och bidrag samt stöd från våra medlemmar, partners och sponsorer.

För vårt event MindShift LAB 2/12 erbjuder vi flera sponsorpaket och du väljer nivå med varierat innehåll från denna meny;
– Inbjudan/Garanterad plats till fysisk workshop/DesignThinking under eventet och ta med er egen utmaning i organisationen (om så önskas)
– Inbjudan/Garanterade platser fysiskt till intro/presentation (om så önskas)
– Inbjudan/Garanterade platser till fysiska fokusgrupper (om så önskas)
– Inbjudan/Garanterade platser till frukostmingel och afterwork
– Logo + Statement på webbsida+scen/storbild+ i digital sändning
– Spridning av företaget/logo i våra sociala kanaler/nätverk inför, under och efter eventet
– Visualisering/Logo/Statement under Popup event invigning ℅ Market 7 december
– Medlemsskap alt. Partner/Ambassadör i MSK ingår

Du och/eller din organisation/företag kan också stödja oss och bidra med tid, resurs , tjänst och expertis. Kontakta oss så kan vi se om våra behov matchar ert stöd.

Vill du bidra och stödja vårt event och arbete för att främja psykisk hälsa och hållbart välbefinnande är du välkommen att kontakta MindShift Kalmar här

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.