MindShift digifysiskt Hackaton-DesignThinking™

Under Kalmarsundsveckan genomförde MindShift Kalmar, i samverkan med Region Kalmar och StudieförbundetVuxenskolan, en workshop tillsammans med fysiska deltagare lokalt på orter i kommunerna i hela Kalmar län. Det experimenterades fram konceptuella lösningar för att främja vår psykiska hälsa och välbefinnande.

Vi bjöd in en mix av deltagare utifrån våra fokusområden ARBETSPLATS-SKOLA-VÅRD-STADSPLANERING. Utmaningen som vi samverkade kring var social distansering i spåren av Covid-19 – Hur kan vi främja psykiskt välbefinnande relaterat till Hemarbete/Arbetsplatsen/Skolan och gruppen Äldre.

Intro

Workshopen inleddes med en inspirationsföreläsning av Niklas Huss, som är Innovations/Transformations-coach, och samtal kring ämnet psykisk hälsa och de utmaningar vi ser i samhället.

Deltagarna delades upp i mindre grupper för att tillsammans identifiera lösningar och idéer.
– Det designades sedan fram konceptförslag utifrån temat
– Grupperna guidades/supportades genom hela processen

Eventet var en del av Kalmarsundsveckan och coachades från studio i Kalmar av MindShift/Niklas Huss och regionens orter/hubbar var interaktiva via videolänk och i varje hub/studion fanns också fysiska deltagare på plats.

MindShift vill tacka alla deltagare och alla andra som medverkade till att vi kunde genomföra detta historiskt inkluderande event över hela regionen. Det visar på styrkan när vi tillsammans, från olika områden/organisationer, kan samverka och bidra till främjandet av samhällets viktigaste fråga – psykiskt välbefinnande.

Konceptförslagen presenteras här och blir input till nya piloter som efter eventet kan utvecklas i projekt tillsammans med MindShift Kalmar och spridas vidare i hela regionen.

Om eventet

Välkommen till ett Digitalt Hackaton-DesignThinking™ för att främja psykisk hälsa och välbefinnande utifrån de utmaningar vi möter i samhället i spåren av covid-19 och den fysiska distanseringen.

Utmaningar som samverkade kring var:

1. Hur kan vi främja psykisk hälsa och välbefinnande relaterat till Hemarbete/Arbetsplatsen.

2. Hur kan vi främja psykisk hälsa och välbefinnande relaterat till Hemarbete/Skolan.


3. Hur kan vi främja psykisk hälsa och välbefinnande relaterat till gruppen Äldre?

Presentation av konceptidéer

1. Skyddsrond – vid social och fysisk distansering (Mönsterås/Högsby)

Skyddsrond – vid social och fysisk distansering

Första gruppen arbetade fram en lösning som dem kallade: Skyddsrond – vid social och fysiskt distansering.

Ideén är ett system som regelbundet ( t.ex; 1 gg/mån.) läser av arbetsmiljön utifrån definierade frågeställningar, förbättringspotential och lämpliga åtgärder.

T.ex:  
• Fysisk Miljö – Säkerhet (IT)/Ljud/Djur/Värme/Kyla/Uppkoppling/Ergonomi-stol-bord-skärm/Rutiner-rast-lunch-rörelse

• Psykosocial Arbetsmiljö – Rutiner ihop med arbetskamrater-fika-daglig visuell kontakt/Digital stress/Kunskapsmassiv informationsstress/Ensamhetskänsla/Grupptillhörighet/Grupp för gemensamma forum/Arbetsglädje/meningsfullhet/Arbetsbörda/Inflytande-Påverkan arbetssituation.

2. YouthWork-Hackathon med och för ungdomar (Nybro/Torsås/Emmaboda)

YouthWork-Hackathon med och för ungdomar

Prioriterade Ämnen

Mötesplats
 – Psykiskt välbefinnande
 – Utbildning/Arbete
 – Sveriges byråkrati

Hackathonet genomförs i samverkan mellan olika aktörer som t.ex;
Fryshuset, Socialtjänst/Ungdomspsyk, Näringsliv (restauranger)/Kommun/StudieförbundetVuxenskolan.
Rekrytering av deltagare sker i nätverken samt skolor och via sociala medier (fb,snap,insta).

Aktiviteten sker på restauranger och ungdomarna bjuds på mat/förtäring för sitt deltagande och engagemang.

3. AppDay – Motverkar ensamhet för ungdomar (Oskarshamn/Hultsfred)

En app för att planera sin dag där struktur och ordning skapar psykiskt välbefinnande för användaren.

Användaren styr upp sin dag med hjälp av följande moment i appen;
Struktur/Rutiner
Uppföljning/Avstämning ( t.ex; coach/kamrater)
Nästa steg (motivation framåt)
Chatfunktion (en boomer t.ex; mamma/pappa)
Processen gås igenom dag efter dag.

4. Workshop – för psykosocial hälsa (Västervik/Vimmerby)

Workshop – för psykosocial hälsa.

Syfte;
– Förebygga psykisk ohälsa
– Öka medvetenheten
– Utforska lösningar/modeller
– Gemenskap
– Samtal och reflektion

Finansieras med offentliga medel.
Worshops kan anordnas både fysiskt och/eller digitalt och ska vara kostnadsfritt för deltagare.
Aktiviteter och kursmaterial skapas utifrån “Hälsobron”.
Utbildade ledare som kan vara privatpersoner, föreningar och företag.

5. Minskad Skärmtid för unga (Kalmar/Borgholm/Mörbylånga)

Minskad Skärmtid för unga – Riktlinjer, information, krismedvetenhet och stödjande program.

Involverade aktörer kan vara Folkhälsomyndigheten, Universitet, Kommuner och Skola.

Vi ser idag att unga hamnar i skuggan, pga t.ex; hög arbetsbelastning hos föräldrar(personal)/för stora klasser m.m.och unga får därför inte den uppmärksamhet och fysiska kontakt som de behöver.

Strukturella förändringar i samhället är nödvändiga.

Se barnen/Engagera och stötta föräldrar/Anpassad skola
Kunskapsstöd till föräldrar/vårdnadshavare
Mera fysisk aktivitet i skola och tillsammans m t.ex; Friskis & Svettis
. Ersätta sociala medier med andra aktiviteter – i samverkan med föräldrar/skola etc
Minska den fysiska ensamheten
Öka möjligheten till kontakt/samvaro med äldre
Ökad tillgång till elevhälsa/kurator

6. Grannsamverkan – Visinity (Kalmar/Borgholm/Mörbylånga)

Grannsamverkan – Visinity

En modell för att öka och driva aktiv grannsamverkan.
Gruppen Äldre blir en del av ett sammanhang samtidigt som modellen når ut till alla grupper förutom äldre.

Modellen kan spridas och aktiveras via;
– App som ger poäng och belöning för aktiviteter (liknande BetterPoints)
 – FB-grupp 
- Icke digitalt verktyg
Gemenskapsfrämjande och trygghetsskapande aktiviteter t.ex;
Ringa och prata
Skapa/Utvecklamötesplatser
Gemensamma måltider
Läsgrupp/Historieberättande
Gemensamma Promenader/Gå ut med varandras hundar
Stötta och hjälpa varandra på olika sätt (t.ex; köp/sälj)

Involverade aktörer kan vara;
Kommun/Byalag/Hembygdsföreningar/Försäkringsbolag/Bostadsbolag/Bostadsrättsföreningar/Kyrkan/Trossamfund/Näringsliv

7. Doro 2.0 – mänsklig kontakt för gruppen äldre (Kalmar/Borgholm/Mörbylånga)

Doro 2.0 – mänsklig kontakt för gruppen äldre genom teknik som är enkel

En digital plattform med både offentliga och privata aktörer som avsändare.

Äldre ska kunna få hjälp via tekniken att t.ex; utöva hobbyverksamhet, kultur, motion/träning, hundpromenader m.m.
Plattformen ska vara lättnavigerad och fungera i smartphone, padda och dator genom en app som löpande kan fyllas på med innehåll till målgruppen.

Finansiering kan ske via friskvårdspeng.

8. Första hjälpen – i psykisk hälsa på arbetsplatsen (Kalmar/Borgholm/Mörbylånga)

Första hjälpen – i psykisk hälsa på arbetsplatsen

Utbildning till första hjälpen innehåller bl.a;
Grundkunskaper – t.ex; lära känna sig själv både som chef/medarbetare
Verktygslåda förebyggande åtgärder – t.ex; kommunikationspaket, walk&talk, tydlighet/tätare kontakter återkoppling, forum arbete/fika
Handlingsplan
Checklista

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.