MindShift Tar Plats – Almedalen 2021

Under parollen “Ge.Ta.Skapa-Plats för hållbart välbefinnande” erbjuder vi en digital plattform och fullmatat event som sprids i alla sociala kanaler, press och tv både före, under och efter eventet i Almedalen
Vi skapar ytor för samtal, föreläsningar, experiment, meditation och mingel på Zoom och Clubhouse för alla som vill vara med. Lyfter relevanta frågeställningar och utmaningar tillsammans med experter inom området.
Vi bjuder in organisationer och företag att bidra, medverka och synas som sponsor och deltagare – för hållbara människor, organisationer och ett hållbart samhälle.

Intro

Hållbart välbefinnande måste ta mer plats !

Sedan den enastående starten i Helge Ands Ruin i Almedalen 2019 har MindShift fortsatt att samla näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor för att skapa plats för vår värdefullaste resurs, vårt hållbara välbefinnande, genom livets olika skeden och på våra viktigaste vardagsarenor, skolan, arbetsplatsen och stadsplanering!
Våra psykologiska och sociala förmågor är en grundläggande resurs för hållbar utveckling för människor, organisationer, samhällen och planet.

Välkommen till MindShifts digitala Almedalen– hjälp oss bygga gränsöverskridande broar för hållbart välbefinnande!

När vi rustar och stärker människans utveckling ger vi rätt förutsättningar för alla att kunna navigera och hantera livets utmaningar. Det är fundamentet för hållbar samhällsutveckling.

Varför är detta viktigare nu än någonsin?
Varför är det avgörande för omställningen för våra globala hållbarhetsmål?

MindShift samlar en ny konstellation av personer med olika roller och perspektiv för hur hållbart välbefinnande ska kunna ta mer plats i vår gemensamma samhällsutveckling. Vi startade rörelsen MindShift i Almedalen 2019 för att på ett banbrytande vis utveckla vårt sätt att bygga hållbart välbefinnande tillsammans. Vi är ett partnerskap av aktörer från olika delar av samhället, från olika delar av landet, med ständig kontakt med ledande internationell utveckling inom området. Vi använder det digitala Almedalen för att formulera gemensamma ambitioner som blickar mot valet 2022, både genom opinion och genom test av arbetssätt för att förverkliga denna gemensamma ambition.

Om eventet

Officiellt program för Mindshift Event i Almedalen 2021

Programmet ligger längre ner här på sidan och live på Almedalens officiella webbplats och App.

1. Vi måste ge plats åt hållbart välbefinnande för att lyckas skapa en hållbar samhällsutveckling


2. Är dagens skola och utbildning designad för livskraft?


3. Hur skapar vi hållbara människor på våra arbetsplatser?

4. Hur skapar vi plats för psykisk hälsa och hållbart välbefinnande i hälsoområdet?

5. Platser utan fokus på hållbart välbefinnande kommer aldrig att blomstra

6. Nu ska hållbart välbefinnande ta plats högst upp på samhällsagendan!

Program Almedalen 2021

1. Vi måste ge plats åt hållbart välbefinnande för att lyckas skapa en hållbar samhällsutveckling

Söndag 4/7 kl 20.00-21.30

Hållbart välbefinnande måste ta mer plats !
Våra psykologiska och sociala förmågor är en grundläggande resurs för hållbar utveckling
för människor, organisationer, samhällen och planet.
Välkommen till MindShifts digitala Almedal – hjälp oss bygga gränsöverskridande broar för
hållbart välbefinnande!
När vi rustar och stärker människans utveckling ger vi rätt förutsättningar för alla att
kunna navigera och hantera livets utmaningar. Det är fundamentet för hållbar
samhällsutveckling.
Varför är detta viktigare nu än någonsin?
Varför är det avgörande för omställningen för våra globala hållbarhetsmål?
MindShift samlar en ny konstellation av personer med olika roller och perspektiv för hur
hållbart välbefinnande ska kunna ta mer plats i vår gemensamma samhällsutveckling. Vi
startade rörelsen MindShift i Almedalen 2019 för att på ett banbrytande vis utveckla vårt
sätt att bygga hållbart välbefinnande tillsammans. Vi är ett partnerskap av aktörer från
olika delar av samhället, från olika delar av landet, med ständig kontakt med ledande
internationell utveckling inom området. Vi använder det digitala Almedalen för att
formulera gemensamma ambitioner som blickar mot nästa val 2022, både genom opinion
och genom test av arbetssätt för att förverkliga denna gemensamma ambition.

2. Är dagens skola och utbildning designad för livskraft?

Onsdag 7/7 kl 08.00-09.15

Finns det (fysisk, social och inre) PLATS för elevers välbefinnande inom
utbildningsuppdraget?
Hur blir skolan meningsfull för ungdomar här och nu och för framtiden?
Vi samtalar kring hur utbildningsmiljöer kan främja livskraft hos barn och unga samt hur
det bidrar till hållbar samhällsutveckling.
Vi reflekterar kring hur designen av utbildningsuppdraget involverar utveckling av våra
olika förmågor inför en föränderlig framtid. Vilken plats får det nu och vilken plats kan vi
ge? Vi ser barn och unga som människor, delaktiga i samhället här och nu och vi vill ge
förutsättningar för ett hälsosamt liv för alla både nu och i framtiden. Hur kan barn och
unga rustas för att möta framtidens utmaningar med en stark inre kompass som hjälper till
att visa vägen när vi rör oss mot okända horisonter och tuffa livssituationer? Vilken riktning
behöver vi ta och vilken betydelse har de inre drivkrafterna, behovet av gemenskap, frihet
och barnets egna initiativ? Kan skolan bli en levande dynamisk plats för välbefinnande,
möten och skapa transformation mot hållbart välbefinnande? Vad är det högre syftet med
utbildning? Varför organiserar vi skola? Vilket samhälle skapar vi förutsättningar för? Har vi
designat utbildning för att uppnå syftet?

3. Hur skapar vi hållbara människor på våra arbetsplatser?

Onsdag 7/7 kl 9.15-10.30

För att kunna frigöra varje människas och organisations fulla kapacitet krävs att
människors hållbara välbefinnande stärks.
Hur kan Arbetsplatsen stärka självledarskap och få goda resultat för organisation och
medarbetare?
Hur skapar vi en innovativ inkluderande arbetsplats där tillit, engagemang, samverkan,
sociala interaktioner, innovation och lekfullhet får plats?
Hur ökar vi medvetenheten om dessa frågor i styrelserum och ledningsgrupper?
Hur kan den ”moderna” arbetsplatsen uppgraderas för att stärka inre och yttre utveckling?
Hur mäter vi allt detta och hur ser vi vinsterna av våra insatser?
I denna session samlas en ny konstellation av personer med olika roller och perspektiv för
hur hållbart välbefinnande ska kunna ta mer plats i vår gemensamma samhällsutveckling. I
samarbete med deltagarna börjar vi formulera gemensamma ambitioner för det kommande
året och arbetssätt för att börja testa och experimentera i riktning mot denna
gemensamma ambition. Sessionen avslutas med ett pass med fokus på upplevelsebaserade
metoder för att ge plats för hållbart välbefinnande.

4. Hur skapar vi plats för psykisk hälsa och hållbart välbefinnande i hälsoområdet?

Onsdag kl 12.30-13.45

Hållbart välbefinnande är en tillgång för hållbar samhällsutveckling. Vi behöver röra oss
från psykisk ohälsa till främjande av psykisk hälsa och välbefinnande, från reaktivt till
proaktivt, från en vårdfråga till vår gemensamma fråga, från att mäta tillväxt till att mäta
välbefinnande.
Hur skapar vi tillsammans förutsättningar för den grundläggande resursen hållbart
välbefinnande så att alla ska kunna utvecklas och bemästra livet?
Hur ger vi plats för hållbart välbefinnande i tvärsektoriella samarbeten för att bättre
kunna lösa komplexa utmaningar tillsammans?
I denna session samlas en ny konstellation av personer med olika roller och perspektiv på
hur hållbart välbefinnande ska kunna ta mer plats i vår gemensamma samhällsutveckling. I
samarbete med deltagarna börjar vi formulera gemensamma ambitioner för det kommande
året för hållbart välbefinnande. Vi lär kring spännande experiment och tar fram nya
arbetssätt för att lära mer och sprida de goda arbetssätt som behövs för att förverkliga
denna gemensamma ambition. Sessionen avslutas med ett pass med fokus på
upplevelsebaserade metoder för att ge plats för hållbart välbefinnande.

5. Platser utan fokus på hållbart välbefinnande kommer aldrig att blomstra

Onsdag 7/7 13.45-15.00

Människors psykologiska och sociala förmågor är en grundläggande resurs för hållbar
utveckling för människor, organisationer, samhällen och vår planet. Våra livsmiljöer längs
livsförloppet bygger den resursen.
Hur bygger vi gränsöverskridande broar för platsutveckling för hållbart välbefinnande?
Vilken roll har arkitekturen, naturen, trafiken, verksamheterna och medmänniskorna för
varje persons och vårt gemensamma hållbara välbefinnande?
Hur hänger trygghet och hållbart välbefinnande ihop?
Hur kan människor och deras vardagsmiljöer växa och utvecklas tillsammans?
I denna session samlas en ny konstellation av personer med olika roller och perspektiv för
hur hållbart välbefinnande ska kunna ta mer plats i vår gemensamma samhällsutveckling. I
samarbete med deltagarna börjar vi formulera gemensamma ambitioner för det kommande
året och arbetssätt för att börja testa och experimentera i riktning mot denna
gemensamma ambition. Sessionen avslutas med ett pass med fokus på upplevelsebaserade
metoder för att ge plats för hållbart välbefinnande.

6. Nu ska hållbart välbefinnande ta plats högst upp på samhällsagendan!

Onsdag 7/7 16-18

Efter ett intensivt digitalt Almedalen är vi redo för att kräva den plats som hållbart
välbefinnande för människor som organisationer, stadsdelar, bygder, städer och regioner
förtjänar. Sessionen samlar ihop och blickar framåt mot nästa Almedal och valet 2022 för
ett år för hållbart välbefinnande!
Hållbart välbefinnande är helt centralt för att vi ska bygga upp det samhälle vi vill ha efter
pandemin. Våra arbetsplatser, skolor, stadsplanering och ett proaktivt tänk kring hälsa är
alla avgörande och ömsesidigt beroende pusselbitar för att ge plats för hållbart
välbefinnande. Många länder har börjat mäta hållbart välbefinnande som grund för
samhällsutveckling.
Hur kan Sverige och dess regioner och kommuner ta efter denna utveckling?
Vad blir näringslivet och civilsamhällets viktigaste uppgifter?
Hur skapar vi en effektiv process tillsammans framåt för att värdesätta människors hållbara
välbefinnande som vår viktigaste resurs?
I denna session samlar och koncentrerar vi vår kraft från årets digitala Almedal för att
kunna placera hållbart välbefinnande högst upp på samhällsagendan! I samarbete med
deltagarna formulerar vi utmanande gemensamma ambitioner för det kommande året och
samlar ihop de arbetssätt vi vill börja testa och experimentera kring tillsammans.
Sessionen avslutas med ett pass med fokus på upplevelsebaserade metoder för att ge plats
för hållbart välbefinnande.

7. Ladda ner vår Kampanj !

Stöd vårt event Almedalen 2021 !

Vi välkomnar alla organisationer som sponsor och/eller medlem.

Ladda ner vår kampanj här;

https://www.mindshiftkalmar.se/wp-content/uploads/2021/05/Mindshift-kampanj-MSKGrön-Tar-plats-för-hållbart-välbefinnande-2021-2022.pdf

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.