Hitta och behåll din motivation.

Moodheros gratiskurs ger dig fyra lektioner där du i varje lektion metodiskt får steg för steg hur du kan bli mer motiverad och komma igång med de projekt eller livsstilsförändringar som du har önskat men som inte har blivit.
Den här kursen vänder sig till dig som behöver hjälp att hitta och behålla din motivation, oavsett vad du har för mål eller pågående projekt som du behöver ta tag i.
Kanske behöver du bli motiverad till att motionera mer eller komma igång med träningen? Hitta motivationen på jobbet eller i skolan? Eller hitta motivation för att förverkliga dina projekt?

Moodhero är ett lokalt Kalmarbaserat healthtech-företag och Sofia Allberg, VD och grundare för Moodhero, är utbildad socionom och har genomgått grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning.
Moodhero arbetar för att hjälpa människor att må bättre och att därigenom göra världen till en mer hälsosam plats. Enligt Världshälsoorganisationen WHO, lider 450 miljoner människor världen över av psykisk ohälsa.
Deras bidrag sker genom att öka tillgången till forskningsbaserade verktyg som kan förbättra individers hälsa.Moodheros forskningsbaserade onlinekurser innehåller mentala verktyg som stärker din mentala hälsa och hjälper dig till ett liv i balans. Men de tar också ett helhetsperspektiv och hjälper dig därför förstå hur viktig roll kost, motion och återhämtning spelar för din psykiska hälsa.

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.