Motivation

MindShift Kalmar presenterar här olika digitala verktyg och information som kan hjälpa oss att hantera uppkommen situation. Vi har nu tid, och behov av att bygga nya rutiner och aktiviteter som kan hjälpa oss, både kortsiktigt och utveckla oss långsiktigt. Allt vi presenterar här kommer att vara kostnadsfritt och vi kommer löpande att uppdatera med nytt material.
Har du eller din organisation digitala verktyg som ni vill erbjuda här så är ni välkomna att maila oss här.

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.