Ideella Föreningen MindShift Kalmar
Org.nr; 802530-2418

Bredbandet 1
392 30 Kalmar
info@mindshiftkalmar.se

Kontakt

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.