Integritetspolicy
Mindshift Kalmar följer EU:s dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation, och det är Glenn Westerlund som är personuppgiftsansvarig när vi hanterar personuppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter
Mindshift Gotland utgår alltid från rättsliga grunder när vi samlar in och behandlar personuppgifter. Vanligaste anledningen till att vi har information om dig är att du är eller vill bli kund hos oss.

Mindshift Gotland värnar om din personliga integritet och säljer aldrig vidare dina uppgifter.

Användning av cookies
Vi använder oss av cookies vid besök på vår hemsida (www.mindshiftgotland.se). Cookies används som ett hjälpmedel för dig så att du enkelt kan hitta rätt information och anpassa ditt besök efter individuella önskemål. Du kan avvisa cookies i din webbläsare.

Dina rättigheter
Du kan när som helst kontakta oss på info@mindshiftgotland.se för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller om du vill begära utdrag av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Där kan du även läsa mer om dina rättigheter.

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.