Goda exempel

MindShift presenterar här goda exempel, sammanfattande artiklar/intervjuer/bilder, från initiativ av organisationer/företag inom regionen som främjar psykisk hälsa och välbefinnande.
Har din organisation något som ni vill dela så kontakta oss.

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.