Kalmar Vatten har obligatorisk friskvård på arbetstid två gånger per vecka för samtlig personal.
Det är viktigt att poängtera att även den psykiska hälsan är viktig och detta är något vi siktar på att bli lika bra på som den fysiska hälsan. Inom detta område är målet att öka förståelsen för psykisk hälsa och skapa en öppenhet kring ämnet.

Träningen är som vilken annan arbetsuppgift som helst, den ingår i våra befattningsbeskrivningar och är del av våra lönekriterier. Målet är att pensionera friska medarbetare.

Syftet med Kalmar Vattens friskvård är att minska belastningsskadorna och få en mer effektiv personal. Och det har gett resultat. Tidigare hade vi friskvårdsbidrag, men vi såg att effekten var liten eftersom de som behövde den mest inte utnyttjade bidraget.

Hälsotänket genomsyrar allt

Vi har många goda exempel i bolaget på ryggont och andra krämpor som har försvunnit, men friskvårdssatsningen har också andra effekter som t ex lättare att rekrytera personal och ökad gemenskap. Träningen på arbetstid har gjort att Kalmar Vattens personal har skapat en företagskultur som genomsyras av en sund livsstil. Antalet rökare har minskat och att det finns ett större hälsotänk idag kring både psykisk och fysisk hälsa. Våra medarbetare är måna om att ta hand om sig och det avspeglar sig också i arbetet.

Praktiskt går det till så att varje anställd får ett träningskort betalt på något av de gym som vi har avtal med. Man bestämmer själv när man tränar efter vad som fungerar med arbetet och kollegor. Det finns även möjlighet att träna på kvällstid och då får man ersättning timme för timme. Vi tar även ut närvarokontroll på gymmen för att ha ett underlag till medarbetarsamtal och lönesättning. Om någon har dålig närvaro försöker vi i första hand alltid lösa det tillsammans med medarbetaren, men om personen helt enkelt vägrar visar det sig i kommande lönerevision. Hittills har vi bara haft enstaka fall där det påverkat något.

En satsning som gett resultat

Resultatet är minskad sjukfrånvaro och minskade omplaceringar pga belastningsskador. Det största kvittot på att träningen fungerar är alla goda exempel på axlar, ryggar och nackar som blivit bra, sömn som har förbättrats, stress har minskat osv. Vi har ett helt annat hälsotänk i bolaget idag och samtalsämnen kring träning, hälsa och kost diskuteras flitigt runt fikaborden. Det har skapat en fin gemenskap och något för Kalmar Vattens personal att enas kring och vara stolta över. Vi har lättare att rekrytera ny personal och är lokalt kända för att vi tar hand om vår personal.

Psykisk hälsa lika viktig

Sedan 2015 har Kalmar Vatten börjat fokusera mer på den psykiska hälsan, eftersom den hänger så tätt i hop med den fysiska. Vi siktar på att bli lika bra här, som vi idag är på den fysiska hälsan. Målet är att öka förståelsen för psykisk hälsa i bolaget och skapa en öppenhet kring ämnet. De senaste åren har vi genomfört utbildningar inom stresshantering och kringliggande ämnen i olika former.

Målet är att pensionera friska medarbetare

Ett av våra övergripande mål är att pensionera friska medarbetare, vilket innebär att vi vill att medarbetarna ska trivas och vilja stanna till pensionen men också vara i god form den dagen pensionen infinner sig.

Läs mer här;

https://kalmarvatten.se/om-kalmar-vatten-ab/hallbarhetsarbete.html

https://kalmarvatten.se

 

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.