Det övergripande syftet med projektet är att (i) studera betydelsen av tätortsnära skogar och skogsbad och dess inverkan på människors hälsa och välmående, (ii) anpassa det tätortsnära skogsbruket för att öka nyttjandet av den tätortsnära skogen och upplevelsen för olika samhällsgrupper och (iii) få en integrerad bild av människors uppfattning om skogen, hur skogen ska skötas, önskvärda miljöer och människors vanor och beteenden.

Läs mer

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.