Kalmar Vatten - Obligatorisk friskvård på arbetstid två gånger per vecka för samtlig personal och ökat fokus på psykisk hälsa

Kalmar Vatten har obligatorisk friskvård på arbetstid två gånger per vecka för samtlig personal. Det är viktigt att poängtera att även den psykiska hälsan är viktig och detta är något vi siktar på att bli lika bra på som den fysiska…

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.