Mind//Shift + 29k erbjuder ny svensk plattform för mental hälsa, välbefinnande och personlig utveckling.

Mind//Shift och Stiftelsen 29k har ingått ett partnerskap för att sprida digitala verktyg för främjandet av psykisk hälsa och välbefinnande. Vi erbjuder en uppdaterad svensk plattform med ett av världens bästa evidensbaserade verktyg…

Mind//Shift på SKRs Kickoff 14 september 2020.

Niklas Huss, MindShift tillsammans med Ing-Marie Wieselgren, SKR presenterar MindShift som en dedikerad delplattform för främjandet av psykiskt välbefinnande, i SKRs arena “Kraftsamling för psykisk hälsa”. MindShift är plattformen…

Kalmarsundsveckan 10 September 2020

Kalmarsundsveckan 10 September 2020 Årets stora MindShift-event gick av stapeln under Kalmarsundsveckan den 10 sept i år. Under temat psykiskt välbefinnande med rubriken " Det är inte en vårdfråga – det är VÅR fråga" presenterade…

Almedalen 2019

Almedalen 2019 Den nationella rörelsen MindShift startade upp i samband med Almedalsveckan 2019, då 21 aktörer gick samman och arrangerade ett event i Helge Ands ruin. Under Almedalsveckan proagerade föreläsare med seminarier och workshops…

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.