Inlägg av John Westerlund

LNU – Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa (Me-We)

Närmare var tionde 15-åring i Sverige ger omfattande hjälp och stöd till någon anhörig. Att ge omsorg till en närstående kan göra att man känner press och stress, vilket kan leda till psykisk ohälsa, skolfrånvaro och avhopp och framtida hälsoproblem. Målet med Me-We är att stärka unga omsorgsgivares övergång till vuxenlivet och bidra positivt till […]

LNU – Skogens hälsofrämjande värden

Det övergripande syftet med projektet är att (i) studera betydelsen av tätortsnära skogar och skogsbad och dess inverkan på människors hälsa och välmående, (ii) anpassa det tätortsnära skogsbruket för att öka nyttjandet av den tätortsnära skogen och upplevelsen för olika samhällsgrupper och (iii) få en integrerad bild av människors uppfattning om skogen, hur skogen ska […]

Kalmar Vatten – Obligatorisk friskvård på arbetstid två gånger per vecka för samtlig personal och ökat fokus på psykisk hälsa

Kalmar Vatten har obligatorisk friskvård på arbetstid två gånger per vecka för samtlig personal. Det är viktigt att poängtera att även den psykiska hälsan är viktig och detta är något vi siktar på att bli lika bra på som den fysiska hälsan. Inom detta område är målet att öka förståelsen för psykisk hälsa och skapa […]

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.