Inlägg av Glenn Westerlund

Mind//Shift + 29k erbjuder ny svensk plattform för mental hälsa, välbefinnande och personlig utveckling.

Mind//Shift och Stiftelsen 29k har ingått ett partnerskap för att sprida digitala verktyg för främjandet av psykisk hälsa och välbefinnande. Vi erbjuder en uppdaterad svensk plattform med ett av världens bästa evidensbaserade verktyg för mental hälsa, välbefinnande och personlig utveckling. Plattformen är framtagen i samarbete med forskare från bl.a; Karolinska Institutet, Harvard University och Partsrådet […]

Hitta och behåll din motivation – Moodhero är ett lokalt Kalmarbaserat healthtech-företag som erbjuder forksningsbaserade online-kurser

Hitta och behåll din motivation. Moodheros gratiskurs ger dig fyra lektioner där du i varje lektion metodiskt får steg för steg hur du kan bli mer motiverad och komma igång med de projekt eller livsstilsförändringar som du har önskat men som inte har blivit. Den här kursen vänder sig till dig som behöver hjälp att […]

Coping with Crisis 29k – världens första programplattform som kombinerar forskningsbaserade metoder för preventiv psykisk hälsa genom djupa mänskliga relationer, tillgängliga där du är när du behöver dem.  

Kurs Coping with Crisis Med anledning av omvärldens pågående pandemi har 29k sett ett ansvar att möta de sociala och psykologiska behoven hos människor på både individ- och samhällsnivå. Att under en kris snabbt kunna göra effektiva verktyg tillgängliga för många, är i många fall avgörande för att hantera den stress som uppstår. Det som […]

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.