Kurs Coping with Crisis

Med anledning av omvärldens pågående pandemi har 29k sett ett ansvar att möta de sociala och psykologiska behoven hos människor på både individ- och samhällsnivå. Att under en kris snabbt kunna göra effektiva verktyg tillgängliga för många, är i många fall avgörande för att hantera den stress som uppstår.
Det som är framtaget är inte endast för behoven rörande Covid-19 utan för de psykologiska behov som uppstår i alla snabba, disruptiva förändringar såsom stress och ångest, vårdande av relationer, komplext beslutsfattande och byggandet av resiliens. Något som, ur ett arbetslivsperspektiv är lika relevant under kris som efteråt för att stötta en hållbar utveckling i nya föränderliga tider. På så sätt kan vi förbättra förutsättningar att effektivt ta itu även med framtida samhällsutmaningar samt kunna driva positiv förändring också under svåra tider, både på individ- och samhällsnivå.

Ladda kursen här

29k logo
29k – världens första programplattform som kombinerar forskningsbaserade metoder för preventiv psykisk hälsa genom djupa mänskliga relationer, tillgängliga där du är när du behöver dem. Utan kostnad.  

29k är en samskapande non-profit initierad av stiftelserna Norrsken Foundation samt Ekskäret Foundation. Tillsammans med forskare och ett urval av världens främsta Tech-entreprenörer har 29k utvecklat en digital plattform som bygger på att göra forskningsbaserade metoder och interventioner tillgängliga digitalt, för att på så sätt kunna nå ut till miljoner individer och på ett tidigt stadie påverka den psykiska hälsan på ett skalbart sätt. Ekosystemet gör det möjligt att nyttiggöra aktuell forskning och adressera flertalet olika målgrupper och behov. 29k bygger på djupgående kunskap och forskning gällande främjande av psykisk hälsa och står solitt på den evidensbaserade grunden. 29k riktar sig direkt till befolkningen genom att tillsammans med individer som har starkt inflytande i sina grupper (influencers, artister, idrottsstjärnor etc) skapa förtroende och tillit för respektive målgrupp.
Genom att bjuda in forskare från Karolinska Institutet, University of London och Harvard University, praktiker och användare syftar projektet att bli en icke-kommersiell open-source plattform där alla parter både kan använda och bidra med innehåll samt använda data för vidare forskning.

Hemsida: https://29k.org/

För närmare beskrivning av upplevelsen 29k:
https://www.youtube.com/watch?v=vvXtnPV7d_0&feature=youtu.be

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.