Niklas Huss, MindShift tillsammans med Ing-Marie Wieselgren, SKR presenterar MindShift som en dedikerad delplattform för främjandet av psykiskt välbefinnande, i SKRs arena “Kraftsamling för psykisk hälsa”.

MindShift är plattformen och kraften med fokus på förebyggande insatser och vi är både stolta och glada att vi nu är en del av SKRs samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa.

MindShift agerar både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Vi samverkar med aktörer inom alla områden – näringsliv, skola, vård, stadsmiljö – och välkomnar ännu fler att samarbeta med oss i samhällets viktigaste fråga – psykiskt välbefinnande.

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.