Almedalen 2019

Den nationella rörelsen MindShift startade upp i samband med Almedalsveckan 2019, då 21 aktörer gick samman och arrangerade ett event i Helge Ands ruin.
Under Almedalsveckan proagerade föreläsare med seminarier och workshops vilket resulterade i, bland mycket annat, mer än 50 konkreta förslag.
Arbetet har därefter fortsatt i ett flertal regioner i landet bl.a; Kalmar Län, Gotland, Östergötland, Stockholm och Uppland.

Vill du veta mer om hur det hela började och vad som hänt därefter kan du klicka på länkarna nedan.

Video från Almedalen

Mindshift Sverige

MindShift Gotland

MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan.